Jan Bijvank ontvangt Sint-Jorispenning

Gisteravond heeft de voorzitter van Zon op Hoogland de Sint-Jorispenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Micheline Paffen. Hij ontving deze bijzondere stadsonderscheiding bij zijn afscheid als vicevoorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Jan heeft zich jarenlang met veel energie en enthousiasme ingezet voor Amersfoort en in het bijzonder voor Hoogland op het gebied van verkeer, milieu en ruimtelijke ordening. Wij zijn er trots op dat Jan zijn voorzitterschap van Zon op Hoogland blijft voortzetten!