Meer weten?

Details en achtergronden

Meedoen met Zon op Hoogland is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Investeer mee in een zonnedak

We investeren samen

We kopen de installatie samen. Alle investeringskosten worden op een rij gezet en afgezet tegen de verwachte zonnestroom. Wil je meedoen? Dat bepaal je als de prijs definitief zijn en je dus weet waar je aan toe bent. Dat doen we allemaal. Met de inleg van alle deelnemers samen financieren wij de zonne-installatie.

Je koopt een certificaat, geen zonnepaneel

Je kunt bij Zon op Hoogland certificaten kopen, geen zonnepanelen.

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Een certificaat heeft dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: opbrengst uit stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Je kunt maximaal 20 certificaten aanschaffen, want…

Je kunt 1 tot 20 certificaten aanschaffen. Elk certificaat wekt zo’n 250 kWh per jaar op.

We werken met hele certificaten, daarom is het minimum 1 certificaat.

Zon op Hoogland wil zo veel mogelijk Amersfoorters de kans geven om mee te doen. Daarom hebben we het maximum aantal certificaten op 20 per adres gesteld.

De keuze voor 20 certificaten is ook praktisch. We maken gebruik van de postcoderoosregeling. Deze regeling eist een minimum aantal deelnemers per dak. Door het maximum op 20 certificaten te stellen, garanderen we dat we aan deze eis voldoen.

In welk zonnedak investeer je?

Je investeert in het zonnedak waar certificaten van beschikbaar zijn en waar je aan kunt meedoen.

Waar beschikbaar

Zonnecentrales Breevoort draait al, alle certificaten zijn uitgegeven. Wanneer iemand die nu meedoet zijn certificaten wil verkopen, bijvoorbeeld bij verhuizing, kun je alsnog meedoen.

We hebben ook een wachtlijst. Als je je inschrijft op de wachtlijst, heb je voorrang bij onze volgende daken. We zijn actief op zoek naar bedrijvendaken. Dus als je een tip hebt…. mail ons dan

Mee kunnen doen

Je kunt meedoen met een zonnedak als je ‘in de buurt’ van dat zonnedak woont. Wat ‘in de buurt’ inhoudt, lees je verderop op deze pagina, onder ‘Je postcode telt’.

Relatie met je eigen stroomverbruik

Je deelname staat los van de hoeveelheid energie die je zelf gebruikt. Ook als je zelf je eigen stroomverbruik al groen en lokaal opwekt, of je energieleverancier dat voor je doet, kun je meedoen: je investeert dan gewoon extra in lokale, groene energie.

Veel deelnemers vinden het mooi zo veel in te leggen als ze zelf aan energie gebruiken. Vind jij dat ook? Dan kun je als rekenregel aanhouden dat één certificaat zo’n 250 kWh per jaar opbrengt.

Wil je je energielabel verlagen? Dat gaat helaas niet door mee te investeren met Zon op Hoogland. Voor het energielabel van het gebouw waar de zonnepanelen opkomen, telt de zonne-installatie wél mee.

Doe je mee met zonnecentrale Breevoot? Dan is er wel een relatie met je eigen stroomverbruik: neem niet meer af dan je zelf gebruikt.

Een certificaat kost ongeveer 250 euro

Een certificaat kost ongeveer 250 euro (exclusief BTW). De prijs van het certificaat weten we vooraf niet precies. We vragen per dak offertes op en kiezen hieruit de meest gunstige.

  • De ‘kosten van aanschaf en installatie’ omvatten alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de projectadministratie en eenmalige aansluitkosten op het net.
  • We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Ter vergelijking: een nieuw zonnepaneel levert iets meer dan 250 kWh per jaar op.

DE BTW van ca. 52,50 schiet je soms voor

De BTW (21%) voor de zonnepanelen en de installatiekosten moeten betaalt worden als we de zonne-installatie aanschaffen. Later krijgen we dit terug van de belastingdienst. Het kan zijn dat je die moet voorschieten. Bij sommige installateurs kunnen we afspreken dat zij de BTW voorschieten totdat we het geld van de belasting krijgen. Dan hoef je dus geen BTW voor te schieten.

Voor een dak waar we zelf de BTW betalen, werkt het als volgt. Bij aanschaf schiet je jouw deel van de BTW voor, circa 52,50 euro per certificaat. Die BTW krijg je na ongeveer een half jaar terug. De coöperatie regelt dat voor je

Deel mee in de opbrengst

De mooiste opbrengst: groene, lokale stroom

Misschien wel de mooiste opbrengst van je certificaat is groene, lokale stroom, zo’n 250 kWh per certificaat per jaar. Zo maken we samen Leiden weer een stap duurzamer.

Bij de oprichting van Zon op Hoogland was het belangrijkste doel in onze eigen stad een concrete bijdrage te leveren aan de klimaattransitie. Zonnedaken zijn een lokaal en groen alternatief, dat echt is uit te voeren in onze volgebouwde stad. In Amersfoort staat een groot aantal huurhuizen, huizen in een beschermd stadsgezicht en monumenten, waar zonnepanelen op het eigen dak helaas regelmatig onmogelijk zijn. Gezamenlijke zonnedaken bieden alle bewoners van Amersfoort dan ook de mogelijkheid om groene energie op te wekken.

Het levert ons allemaal financieel voordeel op

Je certificaat levert geld op. Netto is dat circa 25-30 euro per jaar per certificaat, 15 jaar lang. Zo verdien je de investering in ongeveer 9 jaar weer terug.

Het bedrag is opgebouwd uit drie delen: de stroomverkoop, subsidie en exploitatiekosten.

De coöperatie ontvangt de opbrengsten en betaalt de kosten. Na elk jaar berekent de penningmeester de exacte netto-opbrengst van alle delen samen. In de jaarvergadering controleren we de berekening. We streven ernaar de opbrengst van het vorige zonnejaar uiterlijk juni op je rekening te zetten.

De opbrengst krijg je na afloop van elk zonnejaar

Als coöperatie bepalen we samen wat we doen met de opbrengsten. Het meeste wordt uitgekeerd en vaak wordt ook besloten een klein deel als reserve bij de coöperatie te laten. We bepalen dit in de Algemene Ledenvergadering (ALV). We streven ernaar de ALV in mei te houden. We besluiten dan over de uitkering van het vorige kalenderjaar – door ons zonnejaar genoemd. Kort daarop kun je de uitbetaling op je rekening verwachten.

Tijdens dat zonnejaar heeft de coöperatie periodiek inkomsten uit stroomverkoop en subsidie ontvangen, en betaalt de coöperatie de exploitatiekosten. Na het zonnejaar wordt de jaarrekening opgemaakt door de penningmeester. De belastingafrekening wordt afgerond en de kascommissie controleert de jaarrekening. Deze noodzakelijke stappen maken dat mei een realistisch moment is voor de uitbetaling.

Doe je mee met zonnecentrale Breevoort? Dan ontvang je een deel van de opbrengst via je energieleverancier in plaats van via de coöperatie.

Het financieel voordeel varieert per jaar

De opbrengst hangt vooral af van de hoeveelheid zon, dat kan dus verschillen.

Naast de hoeveelheid zon hangt de opbrengst ook af van de elektriciteitsprijs, de overheidsbijdrage en exploitatiekosten. Wel is deze variatie ‘gedempt’ omdat de subsidie hoger is als de elektriciteitsprijs lager is en omgekeerd.

Doe je mee met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier? Dan is de verwachte opbrengst vergelijkbaar. Wel is de overheidsbijdrage anders opgezet. Die is afhankelijk van de energiebelasting in plaats van de stroomprijs. Hier lees je er alles over.

Denk aan de vermogensbelasting

De waarde van je certificaten blijft meetellen als vermogen. Heb je zo veel vermogen dat je belasting in box 3 betaalt? Tel dan ook de waarde van je certificaten mee.

Je vindt de waarde op 1 januari op je gebruikerspagina. Als indicatie: de waarde wordt in 15 jaar lineair afgebouwd naar 0 euro.

Opbrengst 15 jaar lang

Dat we 15 jaar lang opbrengst hebben wordt gegarandeerd door twee zaken:

  • We spreken met de dakeigenaar af dat we het dak 15 jaar mogen gebruiken, zo hebben we 15 jaar lang opbrengst uit stroomverkoop.
  • De subsidie wordt voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid.

Na 15 jaar stopt de subsidie en is die garantie voor het gebruik van het dak voorbij.

Het zestiende jaar

Normaal gesproken hebben we 15 jaar lang recht op subsidie. Op deze regel is één uitzondering: als er ’te weinig’ elektriciteit is opgewekt in de eerste 15 jaar, kunnen we het zestiende jaar dat ’te weinig’ alsnog opwekken met subsidie.

Dit is een veiligheidsnet van de subsidie. Er wordt uitgegaan van een bepaalde realistische zonne-opbrengt per jaar. Maar stel nu dat het in een jaar veel minder zonnig is dan gemiddeld? De subsidie is per kWh, dus dan krijgen we minder subsidie. Het veiligheidsnet zegt nu, dat je dat ‘minder subsidie’ in een ander extra zonnig jaar mag laten uitkeren. Alleen, wat nu als die minder zonnige jaren aan het eind van de periode vallen, zodat er geen extra zonnig jaar meer na is? Dan mag je het 16e jaar ook nog opwekken met subsidie. Een mooie extra garantie dus dat we de verwachte opbrengst halen.

Let op, deze ’16e jaar’ regel geldt niet voor ‘Breevoort’, die gebruik maakt van een oudere overheidsregeling.

Prijsvoorbeeld


Prijsvoorbeeld
Investeringcirca 250 euro excl. BTW per certificaat
BTW (21%)dit schiet soms de installateur voor
Opbrengsten coöperatie25-30 euro per jaar
Totaal opbrengst na 15 jaar410 euro
Totale winst na 15 jaar160 euro
Rendement na 15 jaar3,5%

Hoe de opbrengst is opgebouwd

Opbrengst uit stroomverkoop

De stroom verkopen we aan een energiebedrijf. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt. De subsidie dempt de schommelingen in de energieprijs: hoe lager de energieprijs, hoe hoger de subsidie.

De opbrengst uit de stroomverkoop is ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op.

We sluiten steeds voor een periode van bijvoorbeeld 3 of 4 jaar een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod nu. Na de contractperiode sluiten we als coöperatie een nieuw contract af. We bekijken welk energiebedrijf dan het beste aanbod heeft.

Opbrengst uit subsidie

Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt ontvangen we subsidie. Doel van de subsidie is dat gezamenlijke zonnedaken rendabel kunnen draaien. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de stroomprijs: hoe lager de stroomprijs, hoe hoger de subsidie en omgekeerd. Zo dempt de subsidie de schommelingen in de opbrengst.

De subsidie keert een hoger bedrag uit voor installaties op een kleinverbruikersaansluiting dan voor installaties op een grootverbruikersaansluiting, omdat grote installaties goedkoper zijn per paneel.

Bij energiecentrale Breevoort werkt het anders: de overheidsbijdrage is een korting op de energiebelasting. De opbrengst is vergelijkbaar.

E exploitatiekosten

Met exploitatiekosten worden alle jaarlijks terugkerende kosten bedoeld, zoals administratie, onderhoud, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten zoals het weghalen van de installatie aan het einde van de looptijd. Omdat er een aantal vaste bedragen zijn per zonnedak, vallen de exploitatiekosten bij een groot zonnedak wat lager uit.

Samenhang opbrengst stroomverkoop en subsidie

De prijs die we krijgen voor onze elektriciteit én de hoogte van de subsidie bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen. De subsidie is gekoppeld aan de marktprijs voor elektriciteit. De subsidie wordt lager als de marktprijs hoger is, en omgekeerd. De verwachte opbrengst is daardoor vrij stabiel. Hier zijn wel grenzen aan.

  • De prijs die we afspreken met het elektriciteitsbedrijf dat de stroom afneemt, bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom. Als we een gunstige prijs kunnen afspreken (boven de gemiddelde marktprijs), is dat gunstig voor ons. Een lagere prijs is juist ongunstig.
  • De subsidie die we ontvangen wordt jaarlijks berekend en compenseert de variatie in de marktprijs. Er is wel een bovengrens: als de elektriciteitsprijs nog lager wordt, wordt de subsidie niet hoger.

Bij energiecentrale Breevoort werkt dit anders: de overheidsbijdrage hangt af van de hoogte van de energiebelasting in plaats van de elektriciteitsprijs. De opbrengst is daarom minder stabiel. 

We doen het samen

Samen maken we het mogelijk

Zon op Hoogland heeft een bestuur. Maar we zoeken ondersteuning. Mensen die zich vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Vooral mensen die helpen met daken te werven. Dat kost veel tijd en een lange adem.

Als we een nieuw project gaan starten, is het ook fijn als iemand daar projectleider van wil worden. Samen bouwen we dan het project op en we krijgen er expertise bij!

Energie Samen ondersteunt ons

Energie Samen

 

Zon op Hoogland werkt samen met Energie Samen. Energie Samen is een landelijke overkoepelende organisatie van lokale duurzame energieopwekinitiatieven. Via Energie Samen bouwen we samen met andere lokale initiatieven kennis op en samen zijn we een gesprekspartner voor de overheid bij nieuwe plannen.

Econobis is het administratiesysteem van Energie Samen voor het bijhouden van de gegevens over de daken en de leden. We gebruiken dit systeem.

Energie Samen kan verder een ervaren projectbegeleider leveren die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase. Zon op Hoogland kiest zelf of zij een eigen projectleider inschakelt of een projectleider uit de poule van Energie Samen.

Energie Samen werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ze is gesprekspartner voor de overheid bij de postcoderegeling waar we gebruik van maken. Ook heeft Energie Samen toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie over de activiteiten van Energie Samen de website van Energie Samen.

We vormen een coöperatie

Zon op Hoogland is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnecentrale. We zijn een coöperatie omdat we samen Leiden willen verduurzamen. Het maakt dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan. Doordat we een coöperatie zijn kunnen we ook gebruik maken van de postcoderoosregeling. Dit maakt een gezamenlijk zonnedak rendabel.

Zon op Hoogland is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of twintig.

Een coöperatie is…

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Je kunt lid worden door e-mailen naar info@zonophoogland.nl Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Je postcode telt

We krijgen een overheidsbijdrage

We krijgen  subsidie van de overheid: de SCE of subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Iedereen kan meedoen die in de buurt woont. Wat ‘in de buurt’ betekent wordt bepaalt op basis van je postcode.

Met de SCE-regeling wordt het samen opwekken van zonnestroom op een gezamenlijk dak rendabel. De coöperatie krijgt via de regeling een subsidie per opgewekte kWh, die verdeelt wordt onder de deelnemers.

Je woont in de buurt

Je kunt meedoen als je ‘in de buurt’ van de zonnecentrale woont. Wat in de buurt is stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kun je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

De postcodegebieden

Zonnecentrale Breevoort:

3828, 3812, 3813, 3822, 3823, 3824, 3741, 3751, 3752, 3764, 3768

Breevoort gebruikt de ‘oude’ regeling

Per 1 april 2021 is de overheidsregeling vernieuwd. Onze eerste zonnecentrale, Bredevoort is voor die tijd gestart, en maakt gebruik van de oude regeling.

De voordelen van de oude regeling blijven ook na 1 april 2021 gewoon gelden voor deelnemers van zonnecentrale Breevoort. Er is door de overheid gegarandeerd dat als een project gestart is, de voordelen de volle 15 jaar blijven gelden.

De oude postcoderoosregeling is net anders dan de nieuwe regeling. De belangrijkste verschillen:

  • De bijdrage van de overheid is een korting op je eigen energiebelasting in plaats van een subsidie aan de coöperatie.
  • Je krijgt de bijdrage alleen, als je zelf evenveel of meer energie verbruikt, als voor jou is opgewekt.
  • ‘Wonen binnen de postcoderoos’ blijft de hele periode een eis om mee te doen, in plaats van alleen bij de start.

Afronding Zonneproject

Tijdstip afronding zonneproject

Na 15 jaar stopt de coöperatie normaal gesproken met het exploiteren van het zonnedak. Soms komt daar een 16e jaar bij, namelijk als we na 15 jaar nog niet alle subsidie hebben gebruikt.

Na die tijd stopt de subsidie en is de garantie voor het gebruik van het dak voorbij. We kiezen dan wat we gaan doen. Bij de keuze zijn we afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de dakeigenaar. Binnen dit kader bepalen we samen, als coöperatie, wat we willen. Er kunnen dan verschillende dingen gebeuren:

Optie 1: We blijven de zonne-installatie langer gebruiken. Die mogelijkheid hebben we vooraf al afgesproken met de dakeigenaar: na 15 én na 20 jaar kijken we of we nog 5 jaar verder kunnen. De zonnepanelen blijven langer liggen en wij hebben langer profijt van de opbrengst uit de stroomverkoop. De opbrengst is wel lager dan de eerste 15 jaar, omdat de subsidie is vervallen.

Optie 2: We spreken af dat we de installatie weghalen. De kosten hiervoor reserveren we in de eerste 15 jaar. We kunnen dan verschillende dingen doen met de zonnepanelen. Denk aan verkopen of uitdelen onder de leden.

Optie 3: We spreken af dat we de installatie overdragen aan de dakeigenaar. Daar heeft de dakeigenaar profijt van, en het scheelt ons kosten voor het verwijderen.

Hergebruik installatie

Als wij de zonne-installatie afstoten, werken de zonnepanelen waarschijnlijk nog prima. We bepalen als het zover is wat we met de installatie doen. De meest waarschijnlijke opties zijn overdracht aan de dakeigenaar, verkoop of verdeling onder leden.

Financiële afwikkeling

Bij de afronding van een zonneproject hoort ook een laatste financiële afhandeling.

De reserves die niet zijn ingezet, worden bij deze afrekening uitbetaald. De kosten voor de ontmanteling worden in rekening gebracht. Overigens: die ‘ontmanteling’ kan ook geld opbrengen! We kiezen de reserve tijdens de looptijd zo, dat we verwachten netto een klein bedrag per certificaat over te hebben bij deze laatste financiële afhandeling. Of dit daadwerkelijk lukt hangt natuurlijk af van welke kosten er tijdens de looptijd echt moeten worden gemaakt. Denk aan wel of niet moeten vervangen van omvormers.

Als je situatie verandert

Verhuizen

We maken gebruik van een overheidsregeling. Een voorwaarde om mee te doen is dat je binnen de postcoderoos woont. Wat als je verhuist?

Het is alleen verplicht om in de postcoderoos te wonen op het moment dat je instapt. Verhuizen heeft dus geen gevolgen.

Breevoort?

Doe je mee met zonnecentrale Breevoort? Dan val je onder de oude regeling. Als je verhuist naar buiten het postcodegebied, kun je helaas niet meer meedoen. Je kunt je certificaten dan tegen hun restwaarde verkopen aan een andere deelnemer. 

Overlijden

We hopen het natuurlijk niet, maar een zonnedak levert 15 jaar stroom, dus er kunnen tijdens de looptijd deelnemers overlijden.

De erfgenamen kunnen de certificaten dan overnemen of verkopen aan een andere deelnemer.

Breevoort?

Erf je van een deelnemer van Breevoort? Deze zonnecentrale valt onder de oude postcoderoosregeling. Je kunt de certificaten alleen overnemen als je binnen de postcoderoos woont. Neem contact met ons op.

Financiële tegenslag

Ook als je door financiële tegenslag het geld van je investering nodig hebt, kun je de certificaten uiteraard verkopen.

Let wel op. Verkopen kan alleen als anderen de certificaten willen kopen. De coöperatie kan niet garanderen dat je je certificaten kunt verkopen.

Minder eigen stroomverbruik

Je eigen stroomverbruik staat los van je inleg. Je kunt dus gewoon blijven meedoen als je zelf minder stroom gebruikt.

Een nieuwe eigenaar vinden met hulp van de coöperatie

Je kunt je certificaten aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er voldoende interesse is.

Zelf nieuwe eigenaar vinden

Als de coöperatie geen nieuwe eigenaar kan vinden, kun je zelf ook een nieuwe eigenaar zoeken voor je certificaten, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten of andere deelnemers. Deze nieuwe eigenaar wordt eerst lid van de coöperatie. De coöperatie doet vervolgens ook de administratie, zodat de wijziging administratief verwerkt kan worden. Zelf verkopen kan niet. De certificaten zijn namelijk niet vrij verhandelbaar – dan zouden we aan allerlei eisen aan beleggingsinstellingen moeten voldoen

Restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard. Je hebt een deel hiervan immers al terug verdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ . De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar. Deze restwaarde kun je voor elke gewenste datum zelf vaststellen op je gebruikerspagina. Het is een advieswaarde, bij verkoop mag hiervan worden afgeweken.

Meer certificaten aanschaffen

Verandert je situatie juist zo, dat je meer wilt en kunt bijdragen? Dan kun je je inschrijven voor extra certificaten. Je kunt meedoen met een nieuw zonnedak of certificaten overnemen die vrijkomen.

Onverwachte gebeurtenissen

Weinig zon

We exploiteren de zonnecentrale 15 jaar lang. Er kan een 16e jaar aan worden toegevoegd als de hoeveelheid opgewekte zonnestroom minder is dan verwacht. Lees er op deze pagina over onder het kopje ‘Deel mee in de opbrengst – Het zestiende jaar’.

Dakreparaties

We spreken af met de eigenaar dat we het dak langer mogen gebruiken als er tussendoor onderhoud moet worden gepleegd waardoor de zonnepanelen tijdelijk van het dak af moeten.

Overigens spreken we vooraf met de eigenaar over het dakonderhoud. Moet er al binnenkort dakonderhoud plaatsvinden? Dan wachten we met de zonnepanelen tot na dit onderhoud. We krijgen dus daken waar we verwachten dat de zonnepanelen er niet tijdelijk af hoeven

Wind, brand en andere ongelukken

We laten de installatie aanbrengen door een erkend installateur en hebben verzekeringen afgesloten voor calamiteiten.