Amendement in Tweede Kamer voor 113 miljoen euro extra budget postcoderoossubsidie

Raoul Boucke (D66) heeft samen met ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en GroenLinks in de Tweede Kamer een amendement ingediend om het budget voor de postcoderoossubsidie in 2022 met 113 miljoen euro te verhogen.

Voor het kalenderjaar 2021 werd de subsidiepot ook al verhoogd na ingrijpen van de Tweede Kamer, maar toch bleek het budget ontoereikend.

SCE
Boucke diende het amendement om in 2022 extra budget te creëren voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) samen met Pieter Grinwis (ChristenUnie), Henri Bontenbal (CDA), Silvio Erkens (VVD), Chris Stoffer (SGP) en Tom van der Lee (GroenLinks) in.

Met het amendement vragen de partijen in de Tweede Kamer om het uitgavenbedrag te verhogen met 32 miljoen euro en het verplichtingenbedrag met 113 miljoen euro.

Draagvlak
‘De subsidieregeling coöperatieve energieopwekking is een succes gebleken’, schrijft Boucke in zijn toelichting op het amendement. ‘Er zijn in het jaar 2021 veel aanvragen gedaan, waarmee energiecoöperaties en VvE’s hernieuwbare elektriciteit in eigen nabijheid kunnen realiseren. De indieners willen het budget van de SCE voor het jaar 2022 verhogen, zodat ook in het jaar 2022 er vele energieprojecten met draagvlak kunnen worden gerealiseerd. Dit amendement verhoogt het verplichtingenbedrag voor de SCE-regeling met 113 miljoen euro en het kasbudget met 32 miljoen euro. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de 186 miljoen euro die bij de Miljoenennota is vrijgemaakt voor Klimaatmaatregelen, maar die nog op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting staat.’

De uitbetaling van een SCE-beschikking vindt plaats over een langere periode, waardoor de daadwerkelijke kasuitgaven over een periode van 15 tot 17 jaar verspreid moeten worden.

Oordeel Kamer
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat is niet negatief over het amendement: ‘Ik weet dat uw Kamer altijd erg enthousiast is geweest over deze regeling. Dat begrijp ik overigens ook. Ook in de maatschappij slaat die behoorlijk goed aan. Daarom hebben we het er ook steeds met elkaar over dat er krapte ontstaat. Qua inhoud vind ik het dus een sympathieke regeling. Over de dekking wil ik één opmerking maken. Het gaat over een bedrag dat uit die 6,8 miljard euro van de Miljoenennota moet komen. Dat staat nog op de Aanvullende Post, maar het is nadrukkelijk bedoeld voor klimaatmaatregelen. Het amendement draagt daaraan bij, waardoor ik dekking op deze manier acceptabel vind. Met deze toevoeging kan ik het amendement oordeel Kamer geven.’

De Tweede Kamer zal binnenkort formeel stemmen over het amendement.