Maand juni was een goede maand

In de maand juni is er op de zonnecentrale Breevoort ruim 20 MWh aan groene energie opgewekt. Dat komt overeen met wat 733 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken. Mooi resultaat!

Natuurlijk kan iedereen naast meedoen aan een energiecoöperatie ook op andere manieren een steentje bijdragen om onze wereld duurzamer te maken:

De acht beste tips:(en kijk ook eens op energievergelijk)