Extra ALV over Breevoort 2

Op 28 januari 2021 is er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in verband met de start van het project Breevoort 2. Het was een digitale bijeenkomst via Zoom en er waren 21 leden van de coöperatie online aanwezig. De aanwezigen gaven met algemene stemmen goedkeuring aan het plan voor de uitvoering van Breevoort 2 en aan een wijziging van het Huishoudelijk Reglement over de verdeling van certificaten bij nieuwe projecten. Ben Stoelinga werd benoemd als secretaris van de coöperatie ZOH. Oud-secretaris Cor van den Hoek, die gelukkig wel lid blijft van het bestuur, werd door voorzitter Jan Bijvank bedankt voor al zijn werk voor de coöperatie. Voor meer informatie over project Breevoort 2 en het aangepaste Huishoudelijk Reglement: zie de website voor leden.