Breevoort 2 van start

Zon op Hoogland is van plan een tweede zonnepanelenproject bij boerderij Breevoort te starten in het kader van postcoderoosregeling (Regeling Verlaagde tarief Energiebelasting).

Het gaat hierbij om ruim 200 panelen. Dat betekent dat u  één of meer certificaten kunt kopen. Dat certificaat vertegenwoordigt een waarde van 250 kWh en zal ca. € 240,- kosten. In dat bedrag van € 240,- zit een marge van € 40,- die u terugkrijgt als de kosten juist zijn begroot. Uiteindelijk beslist de Algemene Ledenvergadering wanneer dat zal zijn.

Met dat certificaat kunt u jaarlijks uw energiebelasting terugvorderen bij uw energmaatschappij. Over een verbruik van 250 kWh is dat ongeveer € 27,50. De stroom die de installatie opbrengt, verkopen we aan een groene energieleverancier. Die opbrengst is nodig om de kosten van de coöperatie te dekken. Wat daarvan overblijft, na aftrek van de coöperatiekosten, wordt ook jaarlijks aan de leden van de coöperatie uitgekeerd.

Als we uitgaan van een kostprijs van € 240,- en energiebelasting van € 27,50 per 250 kWh, dan is de terugverdientijd ongeveer 8 jaar. 

U kunt meedoen als u in één van de volgende postcodegebieden woont:

3828, 3812, 3813, 3822, 3823, 3824, 3741, 3751, 3752, 3764, 3768

Om mee te doen dient u een voorinschrijving te doen bij onze koepelcoöperatie Zon op Nederland: www.zonopnederland.nl

Daar moet u zich -als u nog geen lid bent – zich eerst registreren. Dan kiest u de voorinschrijving bij project Breevoort II en vult daar uw gegevens zo compleet mogelijk in. Het lidmaatschap bij Zon op Hoogland kost eenmalig € 35,- en wordt pas gefactureerd al u ook daadwerkelijk het lidmaatschap ondertekent. Daartoe krijgt u – als het project doorgaat- een apart formulier voor.

Voorinschrijving verplicht u tot niets. Het geeft ons een beeld of er genoeg belangstelling voor dit project is.