Noodkreet van Zon op Hoogland


Het bestuur van de energiecoöperatie heeft een brief gestuurd naar het college van B&W en naar alle raadsleden over de passieve houding van de woningbouwcoöperatie De Alliantie. Die brief roept inmiddels wat commotie op. Hieronder onze toelichting.

In Nieuwland staat een woningcomplex ‘De Hof der Toekomst’. Een complex dat huurwoningen kent en koopwoningen. Er bestaat dus een Vereniging van Eigenaren. (VVE). De Alliantie heeft daar een zeer grote stem, omdat ze veel woningen in dit complex bezit.

Een deel van de huurders wil graag aandacht schenken aan duurzaamheid en heeft Zon op Hoogland verzocht om een plan te schrijven om op het dak een aantal zonnepanelen te leggen in het kader van een postcoderoosproject. Dan kunnen ook de huurders eigenaar worden van een zonnepaneel en op die manier een bijdrage leveren aan groene energievoorziening en ook hun eigen energiekosten terugbrengen.

Dat plan heeft een groep huurders aan de Alliantie voorgelegd, met daarbij het verzoek dat het bestuur van Zon op Hoogland dat graag met de Alliantie wil bespreken. De Alliantie wijst dat gesprek af omdat ze dat ‘niet nuttig vinden’ (einde citaat) Verder: “Wat ik aan de commissie mbt de zonnepanelen heb verteld is dat de Alliantie op dit moment prioriteit geeft aan een aantal andere grote werkzaamheden die plaats moeten vinden. Maar dat als de commissie een helder voorstel doet, dat we dat willen bekijken.” (einde citaat).

Het gaat Zon op Hoogland erom dat we zelf met de Alliantie in gesprek willen om dit project én andere mogelijke complexen van de Alliantie zien als een mogelijkheid Zon op Dak te versnellen. Immers iedere keer als er zonneweiden ter sprake komen roept iedereen: “maar leg nu eerst de daken vol”. Zon op Hoogland wil daar graag aan mee werken en snappen daarom de afwijzende houding van De Alliantie niet. Wij denken dat én de gemeente én de woningbouwcoöperaties een verantwoordelijkheid hebben in he verduurzamen van onze stad.

In een reactie in de Stad Amersfoort beweert de Alliantie dat er nooit contact is geweest met Zon op Hoogland. Vreemd, want Zon op Hoogland heeft e-mails over deze casus in haar bezit. Ook beweert de Alliantie dat vertegenwoordigers in de wijk ‘niets wisten van deze actie van Zon op Hoogland’ Ook vreemd want Zon op Hoogland heeft op verzoek van de desbetreffende commissie een plan geschreven, dat gecommuniceerd en zelfs in een digitale vergadering toegelicht.

We hopen desondanks toch snel met De Alliantie in gesprek te gaan om Amersfoort verder te verduurzamen.

De desbetreffende brief aan het college van B&W en de Raad is hier te downloaden