Verslag ALV 21 april 2021

Op woensdag 21 april 2021 heeft de energiecoöperatie Zon op Hoogland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Er waren 21 leden aangesloten bij deze digitale bijeenkomst. Het jaarverslag 2020, de financiële jaarstukken 2019-2020 en de begroting 2021 zijn goedgekeurd door de leden. Ook is besloten om de twee projecten Breevoort 1 en 2 samen te voegen tot het project Breevoort 3. De deelnemers aan het ‘oude’ project Breevoort 1 krijgen op termijn een bijdrage van circa 30 euro per aangekocht certificaat teruggestort. Wilt u meer weten over deze ALV? Voor de ingelogde leden is het conceptverslag van deze ALV met alle bijlagen te vinden op de website van Zon op Hoogland.