Regeling Postcoderoos gaat veranderen

De regeling Postcoderoos, zoals deze hieronder beschreven staat gaat veranderen.

Minister Wiebes heeft op 25 mei een brief naar de Tweede ~Kamer gestuurd waarin hij uitlegt hoe de nieuwe regeling in elkaar steekt.

DE voornaamste verschillen zijn dat:

  • de regeling Verlaagd Tarief wordt afgeschaft
  • er een subsidieregeling voor in de plaats komt
  • de subsidie aan de coöperatie uitbetaald wordt die dat vervolgens weer kan door betalen aan de leden.
  • de hoogte van het subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar
  • de regeling gaat gelden voor zonne-energieprojecten tussen de 15 en 300kWp
  • men lid moet zijn van een energiecoöperatie of VVE om deelnemer te worden
  • men bij aanvang van het project dient te wonen in het postcoderoosgebied.
  • het Planbureau voor de leefomgeving jaarlijks de hoogte van het subsidiebedrag berekent
  • er subsidieplafond komt, beschikkingen worden op volgorde van binnenkomst verleend.

De volledige brief ‘stimulering van energie-coöperaties’ kunt u hier downloaden: Stimulering_van_energie-coöperatiesDownload

Voor projecten die gestart zijn of nog in 2020 starten blijft de huidige regeling . Een eenmaal gestart project kan niet overstappen naar de nieuwe regeling.