Eerste ALV een feit

Energiecoöperatie Zon op Hoogland heeft haar eerste Algemene Ledenvergadering achter de rug. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal belangrijke beslissingen genomen.

Het aantal bestuursleden is met twee leden toegenomen. De vergadering koos per acclamatie de heren Rob Goedvolk en Ben Stoelinga in het bestuur.

Daarnaast werden afspraken gemaakt over de verdeling van het aantal uit te geven certificaten voor het project Zon op Breevoort. Bovendien werd de prijs per certificaat vastgesteld en werd een voorlopige begroting voor 2021 goedgekeurd. De kascommissie werd samengesteld en enkele leden stelden zich voor specifieke taken ter beschikking.

We hopen dat de energiecentrale medio juli zal gaan draaien. Voor die tijd zal er nog wel veel werk verzet moeten worden.

Tenslotte werd de gebruikersovereenkomst met de eigenaren van boerderij Breevoort ondertekend en werd deze handeling met luid applaus door de leden begroet.

Eigenaar Jos Tolboom overhandigt voorzitter Jan Bijvank de getekende gebruikersovereenkomst van het dak van de stal van geitenboerderij Breevoort