Gezocht…..bestuursleden en projectleiders


Het bestuur van de energiecoöperatie Zon op Hoogland zoekt op korte termijn leden die het bestuur willen aanvullen. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden en vanwege nieuwe projecten, die nu nog in een oriënterende fase zitten, zoeken we uitbreiding van het bestuur met twee leden en één of twee projectleiders, die zich vooral gaan bezig houden met nieuwe projecten. Het betreft in beide gevallen onbezoldigde functies.

Wat verwachten we van een bestuurslid?

 • Een positieve houding ten opzichte van een duurzame samenleving en stad;
 • Een bijdrage leveren aan de bestuurswerkzaamheden inzake lopende en nieuwe projecten;
 • Het bijwonen van de bestuursvergaderingen ( ca. 10 per jaar) en de Algemene Ledenvergadering ( 1 á 2 per jaar);
 • Meedenken over het toekomstige beleid van de coöperatie en daar uitvoering aan geven;
 • Het vertegenwoordigen van de coöperatie, indien dat nodig is (bijvoorbeeld: overleg gemeente-overleg projecten-overleg Energie Samen, overleg met leden).

Uiteraard is het mogelijk om eerst één of twee  bestuursvergaderingen bij te wonen en daarna te beslissen of u wel of geen kandidaat-bestuurslid wilt  zijn. U bent van harte uitgenodigd op onze, altijd gezellige, bestuursvergadering! Als u eerst nog een oriënterend gesprek wilt hebben met een delegatie van het bestuur, is dat natuurlijk ook mogelijk. Laat het ons weten!

Wat verwachten we van een projectleider?

 • Een positieve houding ten opzichte van een duurzame samenleving en stad;
 • Een projectleider richt zich geheel op een (nieuw) project van Zon op Hoogland;
 • De projectleider werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Zon op Hoogland;
 • Een projectleider is geen lid van het bestuur en alleen aanwezig op bestuursvergaderingen als zijn/haar project aan de orde is;
 • De projectleider is in staat, om namens het bestuur,  een project te begeleiden: o.a. offertes aan te vragen en te beoordelen, gesprekken met dakeigenaar, leveranciers en installateurs te voeren en het project toe te lichten in bijeenkomsten, zoals een ledenvergadering.
 • De projectleider beschikt over enige financiële en technische kennis en/of ervaring om een zonnepanelenproject te kunnen begeleiden.

Als u eerst nog een oriënterend gesprek wilt hebben met een delegatie van het bestuur of een bestuursvergadering wilt bijwonen, is dat natuurlijk mogelijk. Laat het ons weten!

Reacties en vragen:  
Ben Stoelinga, secretaris Zon op Hoogland:  
e-mail:  
bstoel@planet.nl